دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین
نشانی:
خراسان شمالي -شهرستان اسفراين -ميدان مادر -دانشگاه آزاد اسلامي
كد پستي :9661856175

پست الکترونیک: این نشانی پست الکترونیک در برابر spambot ها و هرزنامه ها محافظ شده است. برای مشاهده آن شما باید جاواسکریپت را فعال کنید.
تلفن: 37266506 -37266505 -37266504 -37266501-37266502-37266503 : 058
نمابر: 37266501
http://www.iauesf.ac.ir