لطفا صبر نمایید...

در بيست و هفتمين جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، با عضویت آقای دکتر محمود یحیی زاده فر، استاد تمام، مدیریت مالی، دانشگاه مازندران به اعضا هیات تحریریه نشریه پیشرفت های مالی و سرمایه گذاری موافقت بعمل آمده است.
.
منبع خبر: http://afi.iauesf.ac.irتمام حقوق این سایت برای اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین محفوظ است
. طراحی و پیاده سازی توسط شرکت پارادایم