لطفا صبر نمایید...

.
قابل توجه دانشجویان محترم: زمان انتخاب واحد کلیه رشته ها به مدت دو روز از تاریخ 1396/11/28 لغایت 1396/11/29 تمدید می گردد. لذا آندسته از دانشجویانی که تا کنون انتخاب واحد ننموده اند با مراجعه حضوری به معاونت مالی، با پرداخت شهریه ثابت و چک شهریه متغیر، مجوز انتخاب واحد را اخذ نمایند.دانشجویانی که به هردلیل انتخاب واحد ننمایند از تاریخ 1396/11/30 وضعیت تحصیلی ترمی آنها به وضعیت مرخصی تغییر می یابد.تمام حقوق این سایت برای اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین محفوظ است
. طراحی و پیاده سازی توسط شرکت پارادایم