اعضاي هيآت علمي دانشگاه

 

اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسفراين

 

 


 

najarzadeh

نام ونام خانوادگي :محمد تقي نجارزاده

ميزان تحصيلات: دانشجوي دكتري

رشته تحصيلي : زمين شناسي

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

   
darabi

نام ونام خانوادگي :حميد دارابي

ميزان تحصيلات: دكتري

رشته تحصيلي : رياضي محض

مرتبه علمي : استاديار 

آدرس پست الكترونيكي :   این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

<< رزومه >>

   
farzi

نام ونام خانوادگي :ابوالفضل فرزي

ميزان تحصيلات: دانشجوي دكتري

رشته تحصيلي : عمران

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

   
motaghe

نام ونام خانوادگي :احمد متقي راد

ميزان تحصيلات: دانشجوي دكتري

رشته تحصيلي : مديريت بازرگاني

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي :   این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

   
gholizadeh

نام ونام خانوادگي :محمد قليزاده

ميزان تحصيلات: دانشجوي دكتري

رشته تحصيلي : مكانيك

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي :   این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

   
asadolahi

نام ونام خانوادگي :حميد اسدالهي

ميزان تحصيلات: دانشجوي دكتري

رشته تحصيلي : مكانيك

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

   
esmati

نام ونام خانوادگي :سيد احمد عصمتي

ميزان تحصيلات: فوق ليسانس

رشته تحصيلي : معماري

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

   
 
 
 
 
 
 
 
 
rezaepoor

نام ونام خانوادگي :محسن رضايي پور

ميزان تحصيلات: فوق ليسانس

رشته تحصيلي : حسابداري

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

   
 
 
 
 
 
 
 
 
khaksari

نام ونام خانوادگي :ايمان خاكساري

ميزان تحصيلات: دانشجوي دكتري

رشته تحصيلي : حسابداري

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي :   این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Zohre_Igadi

نام ونام خانوادگي :زهرا ايجادي

ميزان تحصيلات: دكتري

رشته تحصيلي : برنامه ريزي درسي

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

   
 
 
 
 
 kolahdoz2

نام ونام خانوادگي :حبيب كلاهدوز

ميزان تحصيلات: دانشجوي دكتري

رشته تحصيلي : مكانيك(تبديل انرژي)

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

   
 
 
 
 
 
 naeimi2

نام ونام خانوادگي :هومن نعيمي

ميزان تحصيلات:  دكتري

رشته تحصيلي : مكانيك(تبديل انرژي)

مرتبه علمي : استاديار

آدرس پست الكترونيكي : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید   این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

   
 
 
 
 
 
 
 

نام ونام خانوادگي :سيد روح اله موسوي ن‍ژاد

ميزان تحصيلات:  دكتري

رشته تحصيلي : حسابداري  

مرتبه علمي : استاديار

آدرس پست الكترونيكي :  این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

   
 
 
 
 
 
 
 

نام ونام خانوادگي :محمد سلطاني

ميزان تحصيلات:  دكتري

رشته تحصيلي : عمران ( آب) 

مرتبه علمي : استاديار

آدرس پست الكترونيكي : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید