لطفا صبر نمایید...

حوزه معاونت آموزشی و فرهنگی

نظر به نياز مبرم دانشجويان و دانشگاه اين حوزه از بدو تاسيس واحد و ثبت نام و ورود اولين دانشجويان شروع به كار نمود ولي بطور رسمي حوزه معاونت آموزشی و فرهنگی از سال1371 فعاليت خود را آغاز كرد ...

از جمله فعاليتهاي اين حوزه مي توان موارد ذيل را نام برد: 

1-اداره كليه امور دانشجوئي واحد .

2-نظارت بر ارائه امور رفاهي و تسهيلات دانشجويان از جمله وام ها و كمكهاي دانشجوئي .

3-انجام امور مربوط به مسائل انضباطي دانشجويان بر اساس خط مشي دانشگاه.

4-نظارت بر ارائه امور خدماتي در خوابگاه ها ، سلف سرويس و خدمات بهداشتي درماني .

5-اخذ تصميم در خصوص برنامه كار حوزه و واحدهاي تابعه.

6-نظارت و اداره امور تربيت بدني و تفريحات سالم در واحد.

7-ارائه خط مشي در زمينه امور فوق برنامه دانشجويان .

8-همكاري در شوراي فرهنگي واحد و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي فرهنگي .

9-نظارت بر انجام امور مشاوره و راهنمائي دانشجويان در مسائل تحصيلي ، خانوادگي ، عاطفي و...

تمام حقوق این سایت برای اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین محفوظ است
. طراحی و پیاده سازی توسط شرکت پارادایم