لطفا صبر نمایید...نام ونام خانوادگی : محمد تقی نجارزاده

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: زمین شناسی

مرتبه علمی: مربی

آدرس پست الکترونیکی: mnajarzadeh@iauesf.ac.ir


 
نام ونام خانوادگی : ابوالفضل فرزی -

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: عمران

مرتبه علمی: مربی

آدرس پست الکترونیکی: farzi@iauesf.ac.ir

رزومه
نام ونام خانوادگی : احمد متقی راد

میزان تحصیلات: دانشجوی دکتری

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

مرتبه علمی: مربی

آدرس پست الکترونیکی: motaghirad@iauesf.ac.ir
نام ونام خانوادگی : حمید اسدالهی

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مکانیک

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: asadollahi@iauesf.ac.irنام ونام خانوادگی : سید احمد عصمتی

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: معماری

مرتبه علمی: مربی

آدرس پست الکترونیکی: esmati@iauesf.ac.irنام ونام خانوادگی : محسن رضایی پور 

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: حسابداری

مرتبه علمی: مربی

آدرس پست الکترونیکی: rezaeipoor@iauesf.ac.irنام ونام خانوادگی : ایمان خاکساری

میزان تحصیلات: دانشجوی دکتری

رشته تحصیلی: حسابداری

مرتبه علمی: مربی

آدرس پست الکترونیکی: khaksari@iauesf.ac.irنام ونام خانوادگی : زهرا ایجادی 

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: برنامه ریزی درسی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: ejadi@iauesf.ac.irنام ونام خانوادگی : حبیب کلاهدوز

میزان تحصیلات: دانشجوی دکتری

رشته تحصیلی: مکانیک

مرتبه علمی: مربی

آدرس پست الکترونیکی: kolahdooz@iauesf.ac.irنام ونام خانوادگی : میثم دعایی

میزان تحصیلات:دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: حسابداری

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیکی:

تمام حقوق این سایت برای اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین محفوظ است
. طراحی و پیاده سازی توسط شرکت پارادایم