لطفا صبر نمایید...

برنامه زمانبندي انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال دوم - بهمن 1399
لينك دانلود تقويم ترمي
منبع خبر: http://edu.iau.ac.ir/selectUnitBahman99.pdfتمام حقوق این سایت برای اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین محفوظ است
. طراحی و پیاده سازی توسط شرکت پارادایم